KUBA I JEGO ŚWIAT KUBA I JEGO ŚWIAT
     Strona startowa
     Czym jest autyzm
     Objawy autyzmu
     Kubuś-historia przez życie pisana
     Apel
     Plea for help
     1%Podatku dla Kubusia
     PODZIĘKOWANIA!
     Aukcje charytatywne dla Kuby
     Moje bannery
     Zabawy dla dziecka autystycznego
     Analiza pierwiastkowa włosów
     Konto Kuby w Fundacji"Dzieciom Zdążyć z Pomocą"
     Stowarzyszenie "KONICZYNKA"
     Jak działa fundacja?
     Kuba-nasza-klasa.pl
     Kontakt
     Galeria
     Zdjęcia Kubusia
     Filmy o Kubie
     Filmy o autyźmie
     Moje sukcesy
     Plan zajęć
     Sekwencje stymulacyjne i program terapeutyczny Kuby
     Terapia dla dzieci autystycznych
     Pitogramy dla dzieci autystycznych
     Prawdy i mity o autyźmie
     Dieta bezglutenowa i bezmleczna
     Rysunki Kuby
     Zapiski
     Programy komputerowe do nauki dziecka autystycznego
     Forum autyzmu
     Linki do ciekawych stron,blogów i gier dla dzieci
     Konferencje logopedyczne
     Księga gości


www.kubastaszewski.pl.tl


KUBA I JEGO ŚWIAT - Sekwencje stymulacyjne i program terapeutyczny Kuby


SEKWENCJA STYMULACYJNA NR 1 (dla Jakuba Staszewskiego)
 
Sekwencja stymulacyjna ma na celu:
-Zmniejszenie zaburzeń sensorycznych
-Rozwijanie umiejętności  współdziałania z drugą osobą 
-Relaksacja
-Wdrażanie do wykonywania poleceń
 
1. turlanie-1 minuta
2. mocne uciskanie nóg i rąk-1 minuta (tu wykonywanie  polecenia:
   podaj rękę, podaj drugą rękę, podaj nóżkę,podaj drugą nóżkę)
3. zabawa latarką (wodzenie za źródłem światła)
4. opukiwanie uszu-1 minuta
5. zbliżanie atrakcyjnego przedmiotu-ćw.na koncentrację- 5x
6. chodzenie po cegłach -1 minuta
7. kaseta sinusoidalna
8. migające światełka choinkowe
9. pokazywanie przed lustrem części ciała
10.huśtanie za ręce i nogi lub ciągnięcie w kocu za nogi-1minuta
11.opukiwanie okolic ust i wnętrza jamy ust łyżeczką-1minuta
12.masowanie poszczególnych części ciała (tu także wykonywanie polecenia:podaj rękę,podaj drugą rękę)
13.obracanie na fotelu obrotowym.
 
Każdy podpunkt sekwencji poprzedzamy tym samym dźwiękiem
i zapowiedzeniem co teraz będzie wykonywane. W czasie wykonywania
poszczególnych podpunktów przywołujemy dziecko i próbujemy aby,nawiązało
kontakt wzrokowy.Sekwencję wykonujemy codziennie (przynajmniej 2x).W
przypadku niewykonania podpunktu,przechodzimy do następnego.
 
SEKWENCJA STYMULACYJNA NR 2 (dla Jakuba Staszewskiego)

Sekwencja stymulacyjna ma na celu:
-Zmniejszenie zaburzeń sensorycznych
-Rozwijanie umiejętności  współdziałania z drugą osobą 
-Relaksacja
-Wdrażanie do wykonywania poleceń
 
1.mocne uciskanie nóg i rąk ( polecenie:daj rękę,daj nogę)-1minuta
2. podświetlanie latarką przedmiotów w zaciemnionym
  pomieszczeniu z podaniem nazwy -1minuta
3.szeptanie do ucha komplementów (naprzemiennie)-1minuta
4.chodzenie po cegłach - 1 minuta
5.daj jeden z trzech przedmiotow (kubek, grzebień, łyżka)-1minuta 
6.naśladowanie rysowania kropek, linii-1 minuta
7.opukiwanie okolic ust i wnętrza jamy ustnej łyżeczką-1minuta
8.masowanie poszczególnych części ciała (tu także   wykonywanie polecenia:podaj rękę,podaj nogę)-1minuta
9. ekspozycja dźwięków daleko/blisko-1 minuta
10.naśladowanie podnoszenia rąk do góry, klaskania- 1minuta
11.wspólne pokazywanie przed lustrem części ciała-1minuta
12.masaż relaksacyjny całego ciała - 2-3 minuty
 
Każdy podpunkt sekwencji poprzedzamy tym samym dzwiękiem
i zapowiedzeniem co teraz będzie wykonywane.
W czasie poszczególnych podpunktów przywołujemy dziecko
i probujemy sprawić , aby nawiązało kontakt wzrokowy.
Sekwencję wykonujemy codziennie (2x)
w przypadku niewykonania podpunktu, przechodzimy do następnego.


Program terapeutyczny nr 1
 
1Trening czynności podstawowych w konwencji behawiorainej- 
za wykonanie zadania wzmocnienie:pokarmowe,zabawka, społeczne,jeśli
2 polecenia bez wykonania zadania 3 musi zostać zademonstrowane i nagrodzone.
 
Naśladownictwo

 
Ćwiczenie 1 naśladowanie rytmicznego stukania 

Posadź dziecko przy stole i zwroć jego uwagę na łyżkę machając nią
przed oczami dziecka. Następnie uderzaj nią rytmicznie w stół. Drugą ręką
podaj dziecku inną łyzkę i wzmocnij jego uchwyt. Rozpocznij stukanie łyzką
dziecka w tym samym rytmie, w ktorym nadal uderzasz twoją drugą ręką.
Stopniowo zmniejszaj kontrolę nad ręką dziecka aby sprawdzić,czy będzie ono
kontrolowało uderzanie bez Twojego udziału. Gdy dziecko stuka w stoł
samodzielnie, zmień czynność i zacznij stukać w garnek. Patrz, czy dziecko
także zrobiło to samo. Jeśli nie, przysuń jego rękę do garnka, kontynuując swoje
ruchy. Jeżeli będzie to konieczne, pozwol mu jeszcze raz rozpocząć.Po minucie
przysuń się do stołu i ponów ćwiczenie.Kontynuuj te czynności, dopóki dziecko
nie opanuje umiejętności przemieszczania swoich rąk pomiędzy stołem
i garnkiem bez twojej pomocy.
 
Ćwiczenie 2 naśladowanie dotykania części ciała
 
Siądz przy stole naprzeciw dziecka i skieruj jego uwagę na siebie. Gdy Ci
się to uda, powiedz: ,,Dotknij nosa'', dotykając jednocześnie własnego palcem
wskazującym. Jeśli dziecko nie zareaguje,naprowadź drugą ręką palec
wskazujący dziecka do jego nosa mowiąc jednocześnie,dotknji nosa
i trzymając nadal palec na swoim nosie. Natychmiast wzmocnij zaangażowanie
dziecka (np. uśmiechem, pochwałą lub drobną nagrodą jadalną), nawet, gdy
musiałeś mu pomagać.Powtarzaj procedurę, dopóki
dziecko nie nauczy się reagować bez pomocy,za kazdym razem upewnij się,
czy patrzy na ciebie, gdy dotykasz swojego nosa i mowisz "Dotknij nosa".
Nagradzaj je przy każdej poprawnej reakcji. Jeżeli będzie juz zdolne do
dotykania nosa w odpowiedzi na twoje działanie przynajmniej w 90%
przypadków, dodawaj pojedyńczo kolejne części ciała w następującym
porządku: włosy, usta, oczy, uszy. Po przyswojeniu naśladowania dotykania
drugiej części
ciała  należy ćwiczyć,aż do uzyskania 90% skuteczności dla obu
części ciała i dopiero wtedy wprowadzić trzecią.


Ćwiczenie 3 naśladowanie prostych dźwięków
 
-Uderzanie w policzki z powietrzem
-Indianin,a kuku
-Sroczka kaszkę ważyła...


Ćwiczenie 4 naśladowanie ruchów rąk

Stań naprzeciw dziecka i powiedz "Popatrz" wyciągnij ręce nad głowę
i powiedz "Ręce w górę"
 Utrzymuj je tak długo w górze, dopóki dziecko nie
zrobi tego samego. Jeżeli będzie to konieczne pomóz dziecku. Przemieść swoje
ręce w dół i powiedz "Ręce w dół". Sprawdz czy będzie Cię naśladować
samodzielnie. Gdy dziecko nabędzie już pewnej umiejętności naśladowania
ruchów, poruszaj od czasu do czasu rękami bez podawania słownego polecenia
lub wydaj polecenie bez ruchu ramion. Sprawdź w ten sposób, czy dziecko
przewiduje działanie lub polecenie.
 
Ćwiczenie 5 naśladowanie przedmiotów wydających dźwięki
 
Do wykonania ćwiczenia potrzebujemy:dwie piszczące zabawki, dwa
dzwonki,dwa gwizdki.
Wybierz parę zabawek, umieszczając jedną przed dzieckiem,a drugą
przed sobą. Sprawdź czy dziecko patrzy na Ciebie i spowoduj, by zabawka
wydała dźwięk. Powtarzaj to i pomagaj jednocześnie dziecku w prawidłowym
użyciu analogicznego przedmiotu. Następnie powtórz ćwiczenie i powiedz
"Zrób to".Jeżeli dziecko próbuje Cię naśladować, nagrodź je natychmiast
i odłóż parę przedmiotów do pudełka na znak, że kończysz tę część ćwiczenia.
Tę samą procedurę powtórz w odniesieniu do dwóch pozostałych par
przedmiotów.
 
Ćwiczenie 6 naśladowanie bazgrania
 
Usiądź przy stole naprzeciw dziecka.Połóż przed nim kredkę, zachowując
drugą dla siebie, połóż arkusz papieru między wami, tak abyście mieli do niego
łatwy dostęp. Pobazgraj przez 2-3 sekundy po papierze swoją kredką. Następnie
pomóż dziecku pobazgrać także przez kilka sekund. Powtórz kilka razy to
ćwiczenie sprawdzając czy dziecko zaczyna bazgrać samodzielnie.Gdy opanuje
tę umieiętność,zastąp bazgranie innymi wzorami np. linie, koła.Gdy dziecko zacznie samodzielnie stawiać znaki i zrozumie już na czym polega ćwiczenie,stawiajcie znaki po kolei,przy czym staraj sie aby dziecko naśladowało Twoje wzory ( np.linie poziome i pionowe,zygzaki itd).
 
Percepcja
 
Ćwiczenie 1 szukanie przedmiotu 


 
Ćwiczenie 3 dopasowywanie klocków do wzorów
 
Przygotuj kilka arkuszy do ćwiczeń poprzez zanaczanie na nich różnych
wzorców położenia czterech klocków. Zamaluj kontury by kształty były wyraźnie
widoczne.Połóż jeden z arkuszy przed dzieckiem i daj mu klocek.Wskaz
jedno z miejsc,na których mozna połozyć klocek i powiedz "Połóź go tu".
Poprowadź rękę dziecka, by położyło klocek na wyznaczonym miejscu.
Natychmiast je nagrodz i powtarzaj postępowanie, dopóki wszystkie klocki nie
znajdą się na arkuszu. Powtórz ćwiczenie z drugim arkuszem, ale tym razem,
przy czwartym klocku mówiąc "Połóż go tu"-nie pokazuj pozostałego wolnego
miejsca.Sprawdź,czy dziecko znajdzie wolne miejsce i prawidłowo,położy na
nim klocek.Stopniowo redukuj swoją pomoc,aż dziecko będzie wykonywało
zadanie bez wskazywania.
Rozrzuć trzy przedmioty po pokoju w miejscach dobrze widocznych. Stań
z dzieckiem w miejscu,z którego może zobaczyć wszystkie te przedmioty.
Pokaż mu przedmiot,identyczny jak jeden z rzuconych. Na przykład, pokaż mu
but i powiedz "Znajdż but".Jeśli dziecko ma trudności ze znalezieniem
przedmiotu, zwroć jego uwagę na odpowiednią część pokoju przez wskazanie
ogólnego kierunku.Jeśli nadal ma kłopoty,dotknij palcem trzymany but.
W ostateczności, weź dziecko za rękę, pokaż mu but i powiedz "Znajdź but"
i przejdź z nim do poszukiwanego przedmiotu. Zabierz oba buty do miejsca
rozpoczęcia ćwiczenia i odłoż je do pudełka. Nagradzaj dziecko za każdym
razem, gdy w pudełku znajdzie się para przedmiotów, nawet jeśli musiałeś
pomagać mu w poszukiwaniu. Powtarzaj ćwiczenie, dopóki wszystkie
przedmioty nie znajdą się w pudełku. Jeśli dziecko rozumie mowę,używaj tylko
polecenia słownego,nie pokazując wzorcowego przedmiotu.
 
Ćwiczenie 2 zabawa w zasłanianie
 
Usiądz przy stole naprzeciw dziecka. W pierwszej części ćwiczenia użyj
trzech różnych filiżanek,lub trzech różnych naczyń (na przykład, filiżanki,
kubka i dzbanka). Ustaw przed dzieckiem filiżanki do góry dnem,powiedz
"Popatrz" i poruszaj w polu jego widzenia kawałkiem jadalnej nagrody. Gdy
upewnisz się,że dziecko obserwuje twoją rękę, schowaj nagrodę pod jednym
znaczyń. Powiedz "Weź ciastko" i wskaz na naczynia, dając do zrozumienia
dziecku, ze ma szukać nagrody. Jeśli wygląda na zakłopotane, pomóż mu
odwrócić właściwe naczynie.Okaż zadowolenie ze zna|ezienia nagrody
i pozwól dziecku ją wziąć. Gdy będzie już w stanie obserwować twoją rękę
i znaleźć nagrodę pod jednym z trzech różnych naczyń, powtórz ćwiczenie
używając trzech identycznych filiżanek. Gdy opanuje umiejętność znajdowania
nagrody pod właściwą filiżanką spośrod trzech jednakowych użyj tylko dwóch
filiżanek, ale zmień ich położenie natychmiast po schowaniu nagrody pod jedną
z nich. Pamiętaj aby za każdym razem upewnić się,że dziecko obserwuje twoją
rękę,gdy ukrywasz nagrodę.


PROGRAM TERAPEUTYCZNY NR 2
Jakub Staszewski
 
1.trening czystości
2.wdrażanie do samodzielnego:jedzenia,ubierania się
3.wykonywanie poleceń podstawowych (patrz arkusz)
 
Stymulacja sfery naśladownictwa
 
1.naśladowanie rytmicznego stukania
2.naśladowanie klaskania
3.naśladowanie podnoszenia rąk do góry
  naśladowanie stawiania kropek i kresek
  naśladowanie dotykania części ciała (zrób tak samo:   dotknij nosa, oka, ucha).
 
Stymulacja sfery czynności poznawczych
 
1.ćwiczenie słownika biernego-5 przedmiotów codziennego użytku :
grzebień, kubek,łyżeczka,szczoteczka do zębów,ręcznik. Kładziemy
2 z nich przed dzieckiem i prosimy: daj . . . (gdy nie wykonuje, pomagamy mu
wziąć odpowiedni przedmiot).
2.ćwiczenie na obrazkach (analogicznie jak wyżej) 5 obrazków
z kategorią najbliższą dziecku (zwierzęta, jedzenie).Daj obrazek z . . .
3.pokazywanie palcem na obrazku: pokaż gdzie jest...na tych samych
obrazkach,na których ćwiczyliśmy "daj".Rozkładamy 2 obrazki i prosimy,
"pokaż gdzie jest obrazek z pieskiem;pokaż gdzie jest kot"
4.podawanie na polecenie zdjęcia z mamą,Kubą itd.Np."daj zdjęcie z mamą".

Grafomotoryka
 
1.przypinanie klamerek na brzegu pudełka
2.naśladowanie rysowania kropek,kresek
3.obrysowywanie konturów klocków
4.nauka łączenia 2 kropek
5.wsólne rysowanie ręką Kuby
6.nauka naśladowania robienia wałeczka i kulki z plasteliny
7.przewlekanie korali na sznurku
8.nakładanie klocków na kołek
9.układanie 2 elementowych puzzli
10.rysowanie palcem po rozsypanej na tacy mące, cukrze.
 
Dopasowywanie
 
1. przedmiotów
Rozkładamy przed dzieckiem klocek i rękawiczkę.Dajemy
i mówimy:położ na taki sam
2.obrazków
Przygotowujemy 2 takie same obrazki przedstawiające takie same kółka,
prostokąty.Położ na taki sam.
3. kolorów
Przygotowujemy
2 czerwone klocki i 2 niebieskie klocki.Rozkładamy niebieski
i czerwony,dając do ręki niebieski mówimy do Kuby "połóż na taki sam"
 
Mowa czynna i czynności społeczne
,jak w poprzednim programie.


Czynności społeczne 

1.nauka komunikowania potrzeb
-sytuacja treningowa polegająca na ekspozycji rzeczy b. atrakcyjnej,
które są poza zasięgiem dziecka, zachęcamy, aby pokazało ten
przedmiot lub powiedziało "daj"
 2.wspólne zabawy ruchowe
-baraszkowanie
-zabawa w piłkę
 
 
3.wspólne zabawy społeczne (modelowanie zabaw)-osoba siedząca
na przeciwko wydaje plecenie "zrób tak,jak ja".
- czesanie lalki,mamy itd.
-dawanie jeść
-ubieranie lalki,misia itd.
-układanie wieży
-jeżdżenie autem

 

Czynności poznawcze
 
Ćwiczenie 1 zabawa przedmiotami codziennego użytku
 
Gromadzimy przedmioty codziennego użytku (5) np. grzebień, kubek,
łyżeczka, szczoteczka do zębów, ręcznik.
Eksponujemy przedmiot i nazywamy go.Prosimy-podaj mi np. grzebień.
Gdy dziecko nie wykonuje polecenia,pomagamy wziąć odpowiedni przedmiot.
Analogicznie inna grupa tematyczna.
 
Ćwiczenie 2
 
Przygotowujemy obrazki zwierzątek, owoców, produktów spożywczych.
Eksponujemy obrazek,nazywamy go( 10 obrazków z jednej kategorii).Prosimy
-podaj mi np.obrazek z psem.Gdy dziecko nie wykonuje polecenia,pomagaj mu.
 
ćwiczenie 3 pokazywanie na obrazku
 
Prosimy,aby dziecko pokazało na obrazku np.kubek,palcem
wskazującym.Gdy nie wykonuje polecenia,na kierunkowujemy jego palec na
obrazek (analogicznie z innymi przedmiotami).
 
Ćwiczenie 4 dopasowywanie przedmiotów do obrazków
 
5 przedmiotów codziennego użytku
5 obrazków tych przedmiotw
Rozłóż obrazki na stole,następnie wręczaj dziecku kolejne przedmioty
i każ mu układać je na odpowiednich obrazkach.Najpierw sam położ łyżkę na
obrazku przedstawiającym łyżkę.Jeśli dziecko próbuje umieścić przedmiot na
nie właściwym miejscu, naprowadż rękę na odpowiedni obrazek.


Ćwiczenie 5 kartki do sznurowania
 
Pokaż dziecku kartonik i daj mu dotknąć palcem każdy otwór. Na początku trzeba będzie na prowadzać jego rękę od jednego do następnego
otworu,aby nauczyć je,że są one rozmieszczone w zegarowym porządku.
Przypominaj mu "Dotykaj wszystkich otworów".Następnie pomoż mu
uchwycić koniec sznurowadła prawą ręką i przepchnąć sznurowadło przez pierwszy
otwór.Podkreśl kierunek słowami"Do góry".Z kolei pomóż mu uchwycić
koniec lewą ręką i powiedz "Ciągnij", gdy dziecko będzie przeciągało
sznurowadło. Powiedz mu "Zostaw sznurek", sięgnij jego prawą ręką,znow
uchwyć i przepchnij sznurek w dół przez następny otwór. Powtarzaj słowa
"pchaj,ciągnij,do góry,w dół,zostaw" przy każdym otworze. Ciągłe
powtarzanie tych poleceń pomoże mu zorientować się w zadaniu.Gdy dziecko
będzie rozpoczynało kolejny krok bez twojej słownej pomocy przestań
pomagać mu.Uważaj jednak czy pamięta właściwy kierunek i czy nie omija żadnego z otworów.
 
Ćwiczenie 6 nawlekanie korali na sznurek
 
Ćwiczenie 7 nakładanie klocków na kołek lub dopasowywanie figur geometrycznych do otworu

Ćwiczenie 8 pocztówka z pieskiem (potnji pocztówkę na kilka części i każ dziecku ją połączyć).
 
Ćwiczenie 9 wrzucanie monet do otworów

Ćwiczenie 10 wspólne rysowanie
 
-rysowanie ręką
-próba rysowania po śladzie
-próba rysowanie ślaczków
-stanie na jednej nodze,podskakiwanie
-nauka cięcia papieru nożyczkami
-malowanie farbami,mazakami
-robienie sałatki (z pomocą osoby dorosłej)
-wycieranie stołu
-tor przeszkód
-nauka jazdy na rowerze
-rysowanie palcem po rozsypanej mące,cukrze lub piasku
-dopasowywanie obrazków taki samych
-przypinanie klamerek wg.kolorów

Mowa czynna

 
1.nauka naśladowania mimiki
2.nauka samogłosek ( powtórz:a, e, o)
3.nauka sylab ( powtórz: na, La, ba, da)
4.nauka wyrazów dzwiękonaśladowczych (powtórz:brum,brum). 
 
To są rzeczy,których Kuba musi nauczyć się w najbliższym czasie.Na dzień dzisiejszy nie które z tych rzeczy  Kuba już umie.Ćwiczenia i sekwencje są przygotowane tylko i wyłącznie dla Kuby.Każde dziecko autystyczne ma swój, indywidualny program terapeutyczny ponieważ każde dziecko autystyczne jest inne.Wszystko zależy od tego w jakim stopniu zaawansowana jest ta choroba.Dzieciom autystycznym nauka przychodzi  o wiele trudniej niż dzieciom zdrowym.Nie raz trzeba każdą rzecz wykonać kilkaset  razy zanim zrozumie,często u dzieci autystycznych występuje regres np.robią dwa kroki naprzód,a potem trzy do tyłu (nauczą się ,a potem zapominają i znowu trzeba robić wszystko od początku).   

 

Stronę odwiedziło 106724 odwiedzających dziękuję !!!

PODARUJ 1% SWOJEGO PODATKU DLA KUBUSIA. Każdego roku płacisz podatki nie mając wpływu na to, gdzie tak naprawdę są kierowane Twoje pieniądze. Dziś możesz to zmienić nic nie tracąc. Możesz przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego i pomóc w ten sposób konkretnej osobie potrzebującej dodatkowego wsparcia finansowego. Decyzja należy do Ciebie, czy oddać pieniądze fiskusowi czy może pomóc choremu dziecku, bo i tak ten podatek musisz zapłacić. Możesz sam podjąć decyzję. Jeśli chcesz pomóc Kubusiowi i przekazać swój 1% podatku właśnie dla niego - to jesteśmy Ci niezmiernie wdzięczni. Co trzeba zrobić? Wystarczy w zeznaniu za ubiegły rok w rubryczce 124 Nazwa OPP wpisać nazwę fundacji do której należy Kuba: FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa,a w rubryczce 124 należy wpisać numer KRS: 0000037904.Aby wpłata dotarła na subkonto Kuby,należy koniecznie wpisać w rubryczce 126 cel szczegółowy- imię i nazwisko dziecka oraz jego numer ewidencyjny: JAKUB STASZEWSKI 6947 Wszystkim Darczyńcą z całego serca dziękujemy!!! Osoby które chcą abyśmy wiedzieli o przekazaniu 1% mogą zaznaczyć kwadracik w rubryczce 127 w ten sposób będziemy mogli im składać osobiste podziękowania.


Katalog firm
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=